ทำไมถึงต้องเลือกประกันบำนาญเป็นแผนเกษียณ

ปัจจุบันคนวัยเกษียณยังพึ่งพารายได้จากลูกหลานเป็นหลัก รองลงมาคือ บางส่วนยังต้องทำงานหารายได้ต่อ มีเป็นส่วนน้อยที่จะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยเงินออมของตนเองที่ออมไว้ตั้งแต่วัยทำงาน แต่เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การเกิดของประชากรน้อยลง คนวัยทำงานในปัจจุบันอย่างเรา ต้องเตรียมเงินไว้ ให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายในวัยเกษียณ เพราะไม่อาจที่จะพึ่งพาลูกหลานให้เลี้ยงดู เหมือนคนรุ่นพ่อแม่เราได้

ซึ่งวิธีเก็บออมเงิน มีทั้งเก็บในรูปแบบการซื้ออสังหาริมทรัพย์และเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในวัยเกษียณ และ วิธีเก็บด้วยเงินสดลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ซึ่งวิธีออมเงินโดยการเก็บในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์นั้น เราอาจจะสามารถดูแลทรัพย์สินได้แค่ช่วงเกษียณวัยต้น (60-69 ปี) ที่เรายังมีเรี่ยวแรงอยู่ เมื่อเข้าสู่เกษียณวัยกลาง (อายุ 70 ปี ขึ้นไป) เราอาจจะต้องขายทรัพย์สินเหล่านั้นเปลี่ยนมาเป็นเงินสด ออมไว้ในที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ธนาคาร ซึ่งให้ผลตอบแทนไม่มาก แต่เราก็ต้องเลือกวิธีนี้เพราะปลอดภัยต่อเงินต้นที่สุด

ประกันบำนาญ เป็นเครื่องมือทางการเงินหนึ่ง ที่มีความมั่นคง ปลอดภัย สามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินพื้นฐานเพื่อเตรียมเงินเกษียณด้วยเหตุผล 3 ข้อ ดังนี้

1.เป็นการออมด้วยจำนวนเงินที่แน่นอนทำให้มีความสม่ำเสมอในการเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ง่ายต่อการวางแผน สามารถทำให้บรรลุได้ ด้วยความเคยชิน

2.ป้องกันความเสี่ยงใน 2 รูปแบบ

 • ส่งมอบมรดกให้ทายาท หากจากไปก่อนวัยเกษียณ ซึ่งเป็นวัยที่เรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก็มีวงเงินความคุ้มครองส่งมอบให้คนข้างหลังดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบาย หากไม่มีเราอยู่ดูแลเขาแล้ว
 • ความเสี่ยงที่เงินจะถูกถอนใช้หมดก่อนสิ้นอายุขัย ก็จะหมดไป เพราะประกันบำนาญจะมีเงินรายงวดสม่ำเสมอ จ่ายออกมาตลอดตามอายุสัญญา ครบอายุ 80 ปี 85 ปี หรือ 90 ปี 

3.รับรองผลตอบแทนโครงการอย่างแน่นอนตลอดอายุสัญญา เพราะในกรมธรรม์ระบุผลประโยชน์ล่วงหน้าไว้แล้ว

จะเห็นได้ว่า ประกันบำนาญ มีรูปแบบเฉพาะตัวที่ไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นมาทดแทนได้ การเริ่มออมกับประกันบำนาญยิ่งเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดี เพราะจะมีระยะเวลาที่เพียงพอ ให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ค่ะ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของประกันบำนาญ 

ลงทะเบียนรับข้อเสนอ คลิ๊ก

วางแผนประกันชีวิต


 • กลัวว่าเงินเกษียณจะไม่พอหรือเปล่า ?? ไม่มีใครอยากจะพบกับฝันร้ายในวัยเกษียณ เมื่อค้นพบว่าเงินที่เตรียมไว้น้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย หรือหมดลงอย่างรวดเร็วจนน...

 • การวางแผนเกษียณ คือ การวางแผนการใช้ชีวิตและการเตรียมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เลือก จะเป็นตัวกำหนด 1.มูลค่ากองทุนเกษียณที่ต้องเตรียม 2.รูปแบบทรัพย์สินที่จะ...

 • รู้หรือไม่ว่า เรามีระยะเวลาทำงานหาเงินน้อยกว่าเวลาที่เราต้องใช้เงินมากถึง 2-3 เท่า เรามีช่วงเวลาหาเงินได้ประมาณ 35-45 ปีแต่เราจะต้องใช้เงินนั้นยาวไปถึง 80 ปีเลยทีเดียว ส่วนเ...

 • ยิ่งคุณรู้จักจัดการค่าใช้จ่ายให้เหลือออมได้มากเท่าไหร่ บวกกับรู้จักวิธีลงทุนให้เงินงอกเงยในความเสี่ยงที่เหมาะสม คุณก็เข้าใกล้การเกษียณเร็ว (FIRE movement) ได้มากขึ้นเท่านั้น อ...

 • 5 ประเภทของ Financial Independence คุณอยากมีชีวิตเกษียณแบบไหน ตามแนวคิดของการเกษียณเร็วแบบ FIRE Movement (Financial Independence Retire Early) ที่พูดถึงการเตรียมเงินก้อนใหญ่ เพ...

 • 4 วิธีการหาค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ Retirement Spending วิธีที่นิยมใช้ ในการคาดการณ์กองทุนเกษียณ คือ คำนวณหาค่าใช้จ่ายในปีแรกของการเกษียณ มาให้ได้ก่อน แล้วสมมติว่าทุกปีเราจะใช้เงินคง...

 • เครื่องมือทางการเงิน ที่นิยมใช้เป็นแผนเกษียณ มีได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีให้ประโยชน์และข้อควรระวังที่แตกต่างกัน จึงขอยกตัวอย่างวิธีเตรียมเงินวัยเกษียณที่เป็นที่นิยมดังนี้ 1. ออมผ่าน...

 • วิธีคำนวณกองทุนเกษียณแบบ Fix Amount Inflation Adjusted การคำนวณกองทุนเกษียณโดยเอาจำนวนเงินที่ต้องการใช้แต่ละปี คูณกับจำนวนปีที่เราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ เป็นวิธีที่ทำให้เราคำนวณเงินออ...

 • Sequence of Returns Risk (SOR)หนึ่งในความเสี่ยงที่ทำให้เงินเก็บวัยเกษียณหมดเร็วขึ้น Sequence of Returns Risk คือ ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการถอนเงินออกจากกองทุนที่เราลงทุนในเครื่องมื...

 • วางแผนเกษียณพร้อมลดหย่อนภาษี เลือกใช้ RMF หรือ ประกันบำนาญดี?? คำถามที่หลายคนกำลังคิดเปรียบเทียบกันอยู่ในเวลานี้ หากต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มแล้วอยากวางแผนเกษียณไปด้วย...

 • แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 กลุ่ม - OUTLIVING RESOURCES - 1. Longivity Risk คาดการ์ณอายุหลังเกษียณไว้น้อยเกินไป การมีชีวิตอยู่ยาวนาน จะรับทุกความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่า ...

 • 10 ข้อผิดพลาดทางการเงินที่ทำลายเป้าหมายเกษียณก่อนวัยของคุณ การไปถึงเป้าหมายของการเกษียณได้อย่างรวดเร็ว มีเงินทำงานให้เรา ได้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตที่ชอบ ไม่ใช่แค่เพียงเลือกลงทุน...

 • เตรียมเงินให้ลูกเรียนหนังสือ ก็อย่าลืมเตรียมเงินเกษียณให้กับตัวเราเองในวันที่ไม่มีรายได้ด้วย พ่อแม่ทุกคนรักลูก ปรารถนาให้ลูกได้รับในสิ่งดีที่สุด การให้การศึกษาที่ดีเป็นการให้สิน...

 • เราทุกคนรู้ว่าต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่ชรา ให้มากเพียงพอกับอายุที่มีโอกาสจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น จนถึงอายุ 90 ปี เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินที่คาดว่าใช้ให้เพียงพอแล้ว มันมากมายมหาศาล จนแทบอ...

 • ถ้าคุณคือคนอายุ 40-50 ปี คุณคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสังคมผู้สูงวัย ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศ "แก่ก่อนรวย" ไปแล้ว ในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลความรู้ในการวางแผนทางการเงินได้มา...

 • ถอนเงินเกษียณด้วยวิธี Bucket Strategy ดีกว่าจริงหรือ
Visitors: 46,307