ผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์เราให้ใครได้บ้าง

เคสที่มีคนถามมาบ่อยสุดน่าจะเป็น ถ้ายกประโยชน์ให้บุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับเรา แต่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรา สามารถยกให้ได้หรือเปล่า ต้องทำอย่างไร วันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ

ตามที่ทุกท่านทราบกันดีว่าผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต เช่น พ่อแม่ ลูก พี่น้อง ลุงป้า น้าอา หรือมีความสัมพันธ์ทางกฏหมาย มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เอาประกัน เช่น เป็นเจ้าหนี้ที่มีสัญญาเงินกู้

 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการฆาตรกรรมผู้เอาประกันเพื่อหวังเงินประกันชีวิต

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ใช้ทะเบียนบ้านเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์

 

แต่หากเราต้องการยกผลประโยชน์ให้คนใกล้ชิดที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต แต่เป็นคนสำคัญของเรา จะใช้เอกสารอะไรยืนยัน ผู้เขียนมีข้อแนะนำ ดังนี้ค่ะ

 

สามารถสมัครทำประกันตามปกติ โดยให้ระบุในกรมธรรม์ว่า ผู้รับประโยชน์ยกให้กองมรดก ขั้นตอนถัดไป ให้เขียนพินัยกรรมแนบไว้อีกฉบับ ระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์เลขที่ xxxx ค่ะ

 

ส่วนกรณีของคู่สมรส ไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ สามารถระบุในกรมธรรม์ยกผลประโยชน์ให้ได้เลย ถือว่าตัวเราเป็นผู้รับรองสถานภาพให้เขา โดยถ้อยแถลงในใบคำขอระบุสถานะลงในกรมธรรม์ ว่าเป็น สามีหรือภรรยาของเรา

 

กระซิบว่าผู้เอาประกัน 1 คน จะระบุคู่ชีวิตกี่ชื่อก็ได้ แต่ควรแยกเล่มกรมธรรม์ เก็บไว้คนละที่นะคะ เพื่อความสงบสุขของเราค่ะ

 

 

กรณีคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน ก็สามารถยกผลประโยชน์ให้กันได้ โดยทำกรมธรรม์พร้อมกัน 2 ฉบับ และยกผลประโยชน์ให้อีกฝ่าย เป็นการแสดงเจตนายืนยันว่าเป็นคู่ชีวิตกัน หรือ หากมีข้อมูลประกอบ เช่น ซื้อบ้านร่วมกัน หรือ เปิดบริษัทร่วมกัน ก็สามารถนำข้อมูลนี้มาอ้างอิงได้เช่นกันค่ะ

-----

การระบุผู้รับประโยชน์จะใส่กี่ชื่อก็ได้ โดยระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซนต์ แต่ถ้าไม่ระบุ ทางบริษัทประกันจะแบ่งให้เท่าๆกัน อีกวิธีคือ ระบุเป็นลำดับ โดยที่จะจ่ายสินไหมให้ลำดับแรกก่อน หากทายาทลำดับแรกไม่อยู่จึงจะจ่ายให้ลำดับถัดไป

 

ข้อควรระวัง - หากผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์เสียชีวิตไปก่อนเรา เราควรจะเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ใหม่ เพราะหากไม่มีการแจ้งชื่อใหม่เข้าไป บริษัทประกันจะถือว่า เรายกให้กองมรดกแทน ซึ่งจะเป็นไปตามลำดับทายาทของเรา ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคนที่เราตั้งใจจะให้

-----

กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ส่งมอบ "เงินสด" เป็นมรดกให้ทายาทที่มีชื่อระบุอยู่ในกรมธรรม์ได้อย่าง "รวดเร็ว" โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกและจัดสรรมรดก

 

จึงถือเป็นเงินสดฉุกเฉิน "ก้อนแรก" ที่สามารถช่วยให้ทายาทตั้งหลักปรับตัวได้ หลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียของครอบครัว เราทุกคนควรมีกรมธรรม์กันไว้อย่างน้อยคนละหนึ่งเล่ม เหมือนที่เรามีบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะ เพราะ "เงินทองต้องวางแผน"ค่ะ

 

ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่
ติดต่อ https://lin.ee/s03xbZv

วางแผนการเงิน

Visitors: 45,421