Retirement Planning

การวางแผนเพื่อเตรียมเงินเกษียณอายุ

เป็นแผนที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกหลังจากการวางแผนจัดการความเสี่ยง เรื่องการเตรียมทุนประกันชีวิต และ เตรียมประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลต่างๆแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะเริ่มออมเงินเพื่อแผนเกษียณอายุตั้งแต่วัยต้นของการทำงาน เพราะคิดว่า อาจจะไม่อยู่ถึงวัยเกษียณ หรือ วัยเกษียณยังมีเวลาอีกนานที่จะเตรียมเงินในส่วนนี้ จึงมุ่งนำเงินไปจัดสรรในส่วนอื่นก่อน เช่น การผ่อนชำระเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือ การสร้างครอบครัว เตรียมเงินแต่งงาน เตรียมเงินเพื่อการมีบุตร นำเงินไปลงทุนทำธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการงาน ฯลฯ 

 

แต่แท้จริงแล้วการเตรียมเงินในส่วนนี้ ยิ่งเตรียมเร็ว ยิ่งใช้เงินต้นน้อย ด้วยพลังของดอกเบี้ยทบต้นและเวลา

 

เพราะเรามีเวลาอีกนานกว่าจะถึงวัยเกษียณ หากเก็บออมอย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของเงินเอาไว้ ตามรายได้และความสามารถในการออม หารายได้ได้น้อย ออมน้อย หารายได้ได้มากขึ้น ก็ออมมากขึ้น มีวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ฝึกให้เป็นนิสัย อย่างน้อย 10% ของรายได้ ซึ่งมันไม่มากเลยถ้าเทียบกับการใช้จ่ายในอีก 90% เหตุที่ควรคิดเป็น % สัดส่วน เพราะจะได้ออมเงินเพิ่มขึ้น เป็นสัดส่วนกันเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่เผลอนำไปใช้ สร้างค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อเห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น หากทำได้แบบนั้น เราก็จะมีเงินก้อนใหญ่ เพียงพอที่จะใช้ดูแลตัวเองในวัยเกษียณอย่างแน่นอน

 

หรือที่ดีกว่านั้น อาจจะทำให้เราสามารถเกษียณได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่า เราจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ ทำงานที่ชอบ โดยไม่ต้องไปกังวลกับรายรับอีกต่อไป หากสามารถทำได้ในวัยที่ยังแข็งแรงดีอยู่ ได้ใช้ชีวิตในแบบที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ก็คือการบรรลุเป้าหมายทางการเงินแล้ว

 

ดังคำกล่าวที่ว่า หาเก่ง ไม่สู้เก็บเก่ง เก็บเก่ง ไม่สู้บริหารเก่ง คนที่หาเงินได้มากที่สุด อาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุด หาเงินเก่งแล้ว ต้องรู้จัก ใช้จ่าย เก็บออม ลงทุน และ บริหารจัดการโดยมีแผนที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติได้จริงด้วย 

 

อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนยังไม่เตรียมแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่วัยเริ่มต้นทำงาน ก็เพราะยังมองไม่เห็นว่าตนเองจะอายุยืนหรือไม่ จึงสนใจการใช้จ่ายเพื่อตนเองในปัจจุบัน ยังไม่วางแผนการเงินสำหรับตนเองในอนาคต

 

แต่การออมเงินไว้ด้วยการวางแผนระยะยาวนั้นสำคัญมาก เพราะเงินก้อนนี้เป็นเงินที่เราไม่คิดว่าจะนำมาใช้ เป็นการออมยาว จึงสามารถสะสมให้เกิดเป้นเงินก้อนใหญ่ขึ้นได้ โดยไม่ถูกถอนมาใช้ก่อน ความสำคัญก็คือ ถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเราจะมีอายุยืนถึงวัยเกษียณหรือไม่ แต่เราก็จำเป็นต้องมีเงินสำรองก้อนหนึ่ง เผื่อเหตุฉุกเฉินในชีวิตของเราที่อาจจะเจอกับวิกฤตทางการเงิน เช่น ถูกให้ออกจากงาน ขาดรายได้กระทันหัน ธุรกิจประสบปัญหา หรือ ลงทุนผิดพลาด 

 

หากเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่อายุเรายังน้อย เราก็สามารถลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ แต่หากเหตุนี้เกิดขึ้น ในวัยที่เราใกล้เกษียณ ไม่สามารถมีโอกาสทางอาชีพ ได้ดีเหมือนเดิมแล้ว เงินสำรองก้อนนี้จะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา และถ้าเราไม่ได้อายุยืนอย่างที่คิดไว้จริงๆ เงินก้อนนี้ก็ยังสามารถส่งมอบเป็นมรดกให้ใครสักคนที่เป็นทายาทของเราได้เช่นกัน

 

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการออมเพื่อวัยเกษียณ

คือ  วินัยในการออมสม่ำเสมอ เวลา อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงที่เหมาะสม

 

วินัยในการออมสม่ำเสมอและเวลาที่ยาวนานพอ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการออมระยะยาว ที่มีผลทำให้มีเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้อย่างต่อเนื่อง

 

อัตราผลตอบแทน และ ความเสี่ยงที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่ควรจะพิจารณาด้วยข้อมูลที่เพียงพอ และ โดยต้องตรวจสอบและปรับพอร์ตการออมเป็นระยะ

 
 

ซึ่งพอร์ตเงินออมเพื่อวัยเกษียณ สามารถจัดสรรการลงทุนได้ทั้ง หุ้น กองทุนรวม ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และ ประกันบำนาญ โดยการจัดพอร์ตสามารถรับความเสี่ยงได้มากในวัยต้น เพราะต้องการให้เงินงอกเงยเร็ว และยังสามารถหาเงินใหม่มาทดแทนได้เมื่อเกิดความผิดพลาดในการลงทุน เพราะยังอยู่ในวัยทำงาน และปรับลดการรับความเสี่ยงลง เมื่ออายุมากขึ้นหรือใกล้เข้าสู่วัยเกษียณ เพื่อการอนุรักษ์เงินต้น แม้ได้ผลตอบแทนน้อยลง ก็ต้องยอมรับ เนื่องจากรายได้กำลังจะหมดไปจากการเกษียณอายุ

 

มาทำความรู้จักกับ เครื่องมือทางเงินในรูปแบบหนึ่งสำหรับใช้ในการออมเพื่อวัยเกษียณ 

คือ ประกันบำนาญ ซึ่งมีทั้งประกันชีวิต และ การออมเงินเพื่อวัยเกษียณ ในกรมธรรม์ฉบับเดียวกันค่ะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบประกันบำนาญ

Visitors: 46,818