แผนประกันบำนาญ

วางแผนเกษียณอายุด้วยประกันบำนาญ

เพื่อสร้างความอุ่นใจในการรับรายได้ประจำตลอดวัยเกษียณ

 

เหตุผลที่ต้องเลือกประกันบำนาญเป็นเครื่องมือวางแผนเกษียณ

ประกันบำนาญ สามารถสร้างกระแสเงินสดแบบรายได้ประจำในวัยเกษียณ ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินรองรับค่าใช้จ่ายประจำในการดำรงชีวิต (Need Expense) เช่น ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค ค่ายาประจำตัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยปราศจากความเสี่ยง เพราะให้ผลตอบแทนที่การันตีแน่นอน ตามสัญญากรมธรรม์ที่ระบุไว้ 

 

ความจำเป็นของการเตรียมเงินบำนาญให้เร็วที่สุด

 

การออมเงินกับประกันบำนาญ ควรออมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยทำงานไปจนถึงวัยเกษียณ  เริ่มต้นที่อย่างน้อย 10% ของรายได้และออมเป็น % เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความสามารถในการหารายได้ เพราะวัยหาเงินและออมเงินของเรา อาจจะมีช่วงเวลาที่สั้นกว่าวัยใช้เงินในช่วงเกษียณเสียอีก 

 

ตัวอย่างเช่น เริ่มออมเงินตั้งแต่เริ่มทำงานอายุ 25 ปี จนถึงอายุเกษียณ 60 ปี รวมระยะเวลาออม 35 ปี ความสามารถในช่วงต้นเราจะออมได้น้อยมาก เพราะรายได้ยังน้อยเมื่อเริ่มทำงาน รวมถึงภาระในการผ่อนชำระหนี้สินก็มีมาก ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว บางคนต้องเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่ พี่น้อง แถมยังต้องเลี้ยงดูส่งเสียลูกของตัวเองอีก เรียกว่า เป็น Sandwich Generation ในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียว จะพอมีกำลังออมเพิ่มได้ ก็คือในช่วงวัยใกล้เกษียณ ซึ่งเงินก้อนเกษียณนี้ ต้องเตรียมไว้ใช้จ่ายในระยะเวลาถึง 40 ปีเลยทีเดียว หากเรามีอายุยืนถึง 100 ปี ตามเทรนด์สังคมผู้สูงวัยที่มาถึงประเทศไทยแล้ว หากไม่มีการวางแผนเตรียมเงินเกษียณที่ดี กองทุนเกษียณจะไม่เพียงพอให้ใช้จ่ายตลอดชีวิตอย่างแน่นอน

 

เครื่องมือสร้างรายได้หลังเกษียณ (Retirement Income Generator - RIG) ที่ดี

ควรมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 

Sustainability มีความยั่งยืน สร้างเงินได้ตลอดชีวิต คือ เงินไม่หมดก่อนตายนั่นเอง

Adequacy มีความเพียงพอ มีเงินจำนวนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ต้องการในแต่ละปี

Reliability มีความน่าเชื่อถือ สามารถสร้างรายได้หลังเกษียณได้ตามที่สัญญาไว้ วางใจได้

ซึ่งประกันบำนาญสามารถทำหน้าที่

เครื่องมือสร้างรายได้หลังเกษียณครบทั้ง 3 ข้อ

 

ถึงแม้เงินออมจำนวนนี้ เป็นการออมระยะยาว ที่ตั้งใจไม่นำออกมาใช้ในช่วงวัยทำงาน เพราะเรายังสามารถหารายได้ได้อยู่เงินบำนาญถูกเตรียมเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์การทยอยถอนใช้ในช่วงวัยเกษียณ

แต่อย่างไรก็ดี หากต้องการใช้เงินฉุกเฉินก็สามารถกู้มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ออกมาได้ โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุหน้ากรมธรรม์ +2% ซึ่งมีอัตราถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลโดยทั่วไป เพราะมีกรมธรรม์เป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้สามารถมีสภาพคล่องในยามฉุกเฉินได้

 

การเลือกใช้ประกันบำนาญลดหย่อนภาษี ในหมวดเงินออมและเงินลงทุน

เพื่อวางแผนเกษียณกลุ่ม 500,000 บาท

ซื้ออะไรก่อนดี ซื้อเท่าไหร่ดี SSF RMF PVD ประกันบำนาญ

 

 

 

เลือกประกันบำนาญแบบชำระเบี้ยสั้น 5 ปี 

หรือ ชำระเบี้ยถึงอายุเกษียณดี

 

 

วิธีจัดการกองทุนเกษียณด้วย RSE Model ทำให้เกษียณอย่างปลอดภัย มีเงินใช้เพียงพอตลอดชีวิต

 

 

 ปรึกษาวางแผนเกษียณ

https://lin.ee/s03xbZv

Visitors: 46,818