แผนประกันออมทรัพย์

กรมธรรม์ที่เน้นออม เป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันเพราะมีผลตอบแทนที่ชัดเจนให้แก่ผู้เอาประกัน จะให้ทั้งความคุ้มครอง และผลตอบแทนระหว่างสัญญาให้กับผู้เอาประกัน รวมถึงมีเงินครบสัญญาตามเวลาที่เลือก เช่น 10 ปี หรือ15 ปี โดยจะให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าแบบตลอดชีพและแบบชั่วระยะเวลา ในจำนวนเบี้ยที่เท่ากัน เนื่องจากเบี้ยประกันส่วนใหญ่นำไปลงทุนเพื่อหาผลตอบแทน ไม่ได้นำไปซื้อความเสี่ยงเป็นหลัก เหมือนแบบตลอดชีพและชั่วระยะเวลา

 

แบบสมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8

แบบสมาร์ทซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6

ลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อเสนอ คลิ๊ก

Visitors: 46,306