สมาร์ทอีซี่เซฟวิ่ง 15/8

รูปแบบโครงการ

  • รับสมัครทุนประกันเริ่มต้น 50,000 บาท
  • อายุรับประกัน 1 วัน - 65 ปี
  • ระยะเวลาชำระเบี้ย 8 ปี
  • ระยะเวลาคุ้มครอง 15 ปี
  • ทุนประกันปรับเพิ่มขึ้น คุ้มครองสูงสุดที่ 180% ของทุนประกันเริ่มต้น
  • รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 ถึงสิ้นปีที่ 14 ในอัตราเพิ่มขึ้น 2-4% ของทุนประกันภัย
  • รับเงินครบสัญญาสิ้นปีที่ 15 จำนวน 180% ของทุนประกัน
  • รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญา 221% ของทุนประกัน

 

 

ตัวอย่าง เพศหญิง อายุ 40 ปี ทุนประกัน 100,000 บาท เบี้ยประกันปีละ 24,377 บาท

 

เงินคืนปีที่ 1-5 ปีละ 2,000 บาท

รวม 10,000 บาท

เงินคืนปีที่ 6-10 ปีละ 3,000 บาท

รวม 15,000 บาท

เงินคืนปีที่ 11-14 ปีละ 4,000 บาท

รวม 16,000 บาท

เงินครบสัญญาปีที่ 15  จำนวน 180,000 บาท

 

ยอดออมรวม 24,377 × 8 = 195,016 บาท

รับคืนทั้งโครงการรวมทั้งสิ้น 221,000 บาท

 

ความคุ้มครองชีวิตเริ่มต้น 100,000 บาท

สูงสุดที่ 180,000 บาท

 

ผลตอบแทนการออม = 25,984 บาท

เฉลี่ยปีละ 1,732 บาท

 

 

ลงทะเบียนรับข้อเสนอ คลิ๊ก

Visitors: 31,861