บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย สำคัญอย่างไร

ติดตามข่าวของคุณไมค์ พิรัชต์ และ คุณซาร่า คาซิงกินี แล้วรู้สึกเห็นใจผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และภาวนาให้สามารถตกลงกันได้ด้วยดี ไม่ส่งผลเสียต่อน้องแม็กซ์เวลล์ ในระยะยาว
 
ผู้เขียนเลยนึกถึงเรื่องของการเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และ การเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ว่ามีความสำคัญอย่างไร ทำไมคุณไมค์ถึงพยายามขออำนาจศาล จึงนำเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ มาฝากค่ะ
 
 
เด็กหนึ่งคนเกิดขึ้นมาลืมตาดูโลก สิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ คือ ความเป็นแม่ ลูกกัน เนื่องจากมีสิ่งที่พิสูจน์ทราบได้แน่ชัดตั้งแต่กำเนิดแล้วว่ามารดาคือใคร
 
 • หากเป็นบุตรที่มารดา บิดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน บุตรจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาเพียงฝ่ายเดียว
แต่กฎหมายเปิดโอกาสให้ชายจดทะเบียนรับรองบุตรได้และถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายด้วย นับแต่วันจดทะเบียนรับรองบุตร หรือโดยบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสกัน ไม่ต้องจดทะเบียนรับรองบุตร หรือโดยคำพิพากษาของศาลให้เด็กนั้นเป็นบุตรของชายผู้เป็นบิดา
 
การจดทะเบียนรับรองบุตรจึงมี ๒ วิธี คือ การรับรองบุตรด้วยความสมัครใจของชายผู้เป็นบิดา และโดยคำพิพากษาของศาล
การจดทะเบียนรับรองบุตรของบิดา ต้องได้รับความยินยอมจากมารดา และ บุตร
 
ประโยชน์ของการจะทะเบียนรับรองบุตร
- เด็กมีสิทธิ์ใช้ชื่อ สกุล และรับมรดกของบิดา
- ข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับค่าช่วยเหลือต่างๆของบุตร
- บิดามีสิทธิ์ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
 
ถึงแม้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร บุตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฏหมายของบิดา แต่ บิดา มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน จึงถือว่า บิดาไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฏหมายของบุตร
 
หากบุตรเกิดจากไปก่อน ทายาทโดยธรรมของบุตร ในชั้นของบิดามารดา จะมีมารดา ที่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว บิดาไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกนั้นด้วย เพราะไม่ใช่ บิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน)
 
ส่วนการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฏหมาย มี 2 กรณี คือ
1.โดยการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย
2.โดยคำสั่งศาล
 
กรณีของคุณไมค์ คือ ขอคำสั่งศาลให้ตนเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย (เนื่องจากไม่ได้สมรสตามกฎหมายกับมารดา) เพื่อขออำนาจปกครองบุตร และเลี้ยงดูรับผิดชอบบุตร
 
ซึ่งการรับรองบุตรให้เป็นบุตรโดยชอบทางกฎหมาย ไม่ได้ส่งผลให้คุณไมค์เป็นบิดาโดยชอบทางกฎหมาย
แต่การที่คุณไมค์จะเป็นบิดาโดยชอบทางกฎหมายด้วยนั้น จึงต้องร้องขอต่อศาลดังที่เป็นข่าวที่ผู้คนสนใจอยู่ในเวลานี้
 
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ
 
อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/32Hr4fe
ขอบคุณข้อมูลจาก

วางแผนเกษียณ


 • คุณวางแผนการเงินไว้รับมือกับ ภาวะวิกฤตได้ดีพอหรือเปล่า ภาวะวิกฤตทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น อาจเป็นสิ่งที่เราเคยทราบมาก่อนจากการเกิดกับคนอื่น หรือ ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยก็ได้ ผ...

 • ปิรามิดทางการเงิน (Financial Planing Pyramid) ช่วยให้เราเรียงลำดับความสำคัญของแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง เพราะแผนการเงินที่มั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ความมั่งคั่ง แต่ต้องมั่นคง ปลอดภัย มีป...

 • 23 ทรัพย์สินที่ควรครอบครองเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน 23 Assets To Own for Financial Freedom คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ ก็ต่อเมื่อคุณมีกระแสเงินสดเป็นรายได้ที่แน่นอนจากทรัพย์สิน...

 • มนุษย์เงินเดือนถึงแม้จะมีเพดานรายได้ที่จำกัด ไม่ได้มีโอกาสร่ำรวยแบบก้าวกระโดดเหมือนเจ้าของกิจการ เพราะต้องอาศัยเวลาและประสบการณ์ ค่อยๆไต่ระดับการเพิ่มขึ้นของรายได้ แต่มนุษย์เงิน...

 • 3 เทคนิคผ่อนบ้านให้หมดไว ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่มีวินัยทางการเงิน "บ้าน" เป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนหลายๆคน และเป็นหนี้สินระยะยาวซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาตลอดชีวิตของการทำงานผ่อ...

 • วันนี้ขอนำเรื่องสินสมรสและสินส่วนตัว มาพูดคุยกันในภาษาชาวบ้าน ฉบับฟังกันง่ายๆนะคะ เพื่อทำความเข้าใจในประเด็นสำคัญที่ควรทราบ ให้กับทุกท่านประกอบการวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะ เนื...

 • ประกันสังคมจะมีรูปแบบการประกันตนทั้งหมด3 ประเภทด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรา คือ มาตรา 33 - พนักงานบริษัทเอกชน (มีนายจ้าง) มาตรา 39 - อดีต ม.33 ที่สมัคร ม.39 ภายใน 6 เดือน (ทำงาน...

 • หากต้องออกจากงาน ทำอย่างไรกับประกันสังคม เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากโรคระบาด covid-19 และ ปัญหา disruption ต่างๆ ทำให้ บางกิจการต้องปิดตัวลง อาชีพและตำแหน่งงานบางอย่างต้อ...

 • การจัดการค่าใช้จ่าย เป็นขั้นแรกของการสร้างเงินออม ก่อนจะสร้างความมั่งคั่ง คุณต้องหาเงินมาออมให้ได้ก่อน การจัดการรายรับ รายจ่าย เป็นเรื่องแรกที่ทุกควรควรลงมือทำ เพื่อให้มีเงินเหลือไ...

 • รู้หรือไม่ว่าการรับมรดกของคู่สมรส ไม่ใช่ครึ่งหนึ่งของมรดก แต่อาจจะมากกว่านั้น วันนี้เรามาดูวิธีการแบ่งมรดกของคู่สมรสกันค่ะ เริ่มจาก "คู่สมรส" ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดก ต้องเป็นคู่...

 • คุณเคยจินตนาการถึงทายาท "ลำดับถัดไป" ไว้ไกลแค่ไหน เมื่อไม่มีพินัยกรรม จะแน่ใจได้อย่างไรว่าทรัพย์สินของเราที่หามาด้วยความเหนื่อยยาก จะตกทอดไปสู่ทายาทที่เราคิดไว้ คนที่เราคิดไว้ เ...

 • Cr.ภาพ Pixabay Asset 3 อย่างที่ต้องมีหากเราอายุยืนถึง 100 ปี อีก 10 ปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่า อายุขัยของประชากร จะมีค่าเฉลี่ยถึง 100 ปี สิ่งที่มีผลกระทบมากที่สุด คือ กา...

 • ทำความรู้จักกับ HENRYs High Earner Not Rich Yet คนรายได้สูงที่ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองรวย

 • 6 วิธีตัดค่าใช้จ่ายของคุณ เพื่อให้เงินที่คุณหามาด้วยความเหนื่อยยาก ใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น ถ้าหากคุณดูบัญชีเงินเก็บ แล้วมันไม่งอกเงยไปถึงไหน คุณรู้สึกผิดกับตัวเองที่ไม่สามารถเก็บเ...
Visitors: 46,307