ระยะเวลารอคอยการรับประกัน (Waiting Period)

เพิ่มเพื่อน

เมื่อเราสมัครทำประกัน สิ่งสำคัญของสิทธิประโยชน์สิ่งที่เราจะได้รับที่ควรทราบเป็นเรื่องแรก  คือ 

วันเริ่มสัญญาทำประกันหรือวันที่บริษัทเริ่มต้นคุ้มครอง​

โดยทั่วไปจะยึดวันที่ดังต่อไปนี้​ แล้วแต่ข้อไหนเป็นวันที่เกิดขึ้นหลังสุด​ คือ

  • วันที่ลงลายมือชื่อในใบสมัครทำประกัน
  • วันที่ชำระเบี้ยประกันครบ
  • วันที่ตรวจสุขภาพในเอกสารตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
  • วันที่ในเอกสารเพิ่มเติมที่ขอแก้ไขข้อมูลในใบคำขอ
  • วันที่ในจดหมายข้อเสนอใหม่​ (counter​ offer)​ กรณีมีการปรับเพิ่มเบี้ยในอัตราพิเศษหรือยกเว้นความคุ้มครองบางรายการ​ เนื่องจากประวัติสุขภาพ

วันเริ่มสัญญาจะระบุในหน้ากรมธรรม์​ และจะนับเป็นวันเริ่มต้นของการนับระยะเวลารอคอยความคุ้มครองอีกด้วย

 

ข้อควรรู้ ระยะเวลารอคอยของสัญญาประกันชีวิต

1.หากปกปิดสาระสำคัญในถ้อยแถลงใบคำขอเอาประกันชีวิต​ และบริษัทสืบทราบ บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาและคืนเบี้ยประกันให้แก่ลูกค้าได้ภายใน​ 2​ ปีนับจากวันเริ่มสัญญา


2.สัญญาประกันชีวิต​ จะยกเว้นการจ่ายสินไหมใน 2 กรณี คือ

  1. ผู้เอาประกันภัยได้ฆ่าตัวตาย​ ภายในระยะเวลา​ 1 ​ปี​นับจากวันเริ่มสัญญา
  2. ผู้รับผลประโยชน์ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยเจตนา

 

ข้อควรรู้ ระยะเวลารอคอย ของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ​ ชดเชยรายได้​ และ ประกันโรคร้ายแรง

มีระยะเวลารอคอยที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ในช่วงเวลาดังนี้

1) 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ

2) 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด สำหรับโรคต่อไปนี้

 

เนื้องอก ถุงน้ำ หรือ มะเร็งทุกชนิด

การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์

ริดสีดวงทวาร

ไส้เลื่อนทุกชนิด

ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก

นิ่วทุกชนิด

เส้นเลือดขอด ที่ขา

เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

 

ดังนั้น หากเกิดการเจ็บป่วยหลังจากสมัครทำประกัน เราจึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขอีกที

ว่าพ้นระยะเวลารอคอยแล้วหรือยัง และรักษาความคงอยู่ของกรมธรรม์โดยการชำระเบี้ยต่ออายุ

ของกรมธรรม์ให้ตรงเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้กรมธรรม์ขาดอายุ และเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่

ซึ่งพิจารณาตามประวัติสุขภาพล่าสุดของเรา โดยอาจจะทำให้สิทธิประโยชน์ในการได้รับ

ความคุ้มครองอย่างเต็มที่ลดลงได้ เพราะต้องเริ่มนับระยะเวลารอคอยใหม่ที่สภาวะสุขภาพปัจจุบัน

เพิ่มเพื่อน

วางแผนการเงิน

Visitors: 46,307