แผนประกันสุขภาพรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะคนไข้ในของโรงพยาบาล หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญา หรือ วันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและมาตราฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนจ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ตามแผนการประกันที่ซื้อต่อการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บครั้งเดียวกัน ดังนี้

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน

 

ตารางข้อกำหนดการซื้อสัญญาเพิ่มเติม H&S

 

ตารางผลประโยชน์การรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม (H&S)

 

ลงทะเบียนรับข้อเสนอ คลิ๊ก

หากต้องการวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มากขึ้นกรณีเกิดโรคร้ายแรง คลิ๊ก

Visitors: 46,306