10 ข้อผิดพลาดที่ทำลายแผนเกษียณก่อนวัยของคุณ

10 ข้อผิดพลาดทางการเงินที่ทำลายเป้าหมายเกษียณก่อนวัยของคุณ
 
การไปถึงเป้าหมายของการเกษียณได้อย่างรวดเร็ว
มีเงินทำงานให้เรา ได้มีอิสรภาพในการใช้ชีวิตที่ชอบ ไม่ใช่แค่เพียงเลือกลงทุนได้ดีหรือหาเงินได้เก่ง แต่เราต้องมีแผนการเงินที่รอบคอบด้วย
 
มาตรวจสอบว่ายังมีเรื่องไหนที่เราไม่ได้เตรียมรับมือไว้อยู่บ้าง
 
1.เตรียมกองทุนฉุกเฉิน (emergency fund) ไว้ไม่เพียงพอ อาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือความคุ้มครองของประกันที่มีอยู่ อุปกรณ์ใช้สอยภายในบ้านพังเสียหาย ต้องซ่อมต้องซื้อใหม่ รถยนต์ที่ใช้ประจำต้องเข้าซ่อม หากไม่เตรียม emergency fund เอาไว้ เรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดภาระหนี้สินขึ้นได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินกระทันหัน อาจจะต้องรับความเสี่ยงเรื่องหนี้สินดอกเบี้ยสูงอีกด้วย
 
2.ไม่เริ่มลงทุนสักที เพราะคิดว่ายังมีเงินน้อยอยู่ หรือ คิดว่ายังไม่มีเวลาเรียนรู้ ทำให้เงินมีเวลาเติบโตได้น้อยเกินไป หากมีระยะเวลาการลงทุนนานมากพอ 10-15 ปีขึ้นไป เราก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้
 
3.ไม่มีแผนการที่มีเป้าหมายชัดเจน ขาด Goal-based planning จึงไม่รู้ว่าทำไมต้องเก็บออมเงิน ทำไมต้องลงทุน ปริมาณเงินเท่าไหร่ที่ต้องออม รายได้ทุกวันนี้เพียงพอสำหรับความมั่นคงในอนาคตหรือไม่ ต้องขยันอีกมากเท่าไหร่ ตอนแก่ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ ค่าอะไรบ้าง
 
4.สนใจการจำกัดรายจ่ายมากกว่าการเพิ่มรายได้ เมื่อลดรายจ่ายถึงระดับหนึ่งจะลดไม่ได้อีกแล้ว เพราะมีความจำเป็น แต่รายได้สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่จำกัด ตามความขยัน ความสามารถ และ ความพยายามของเรา ถ้ามัวแต่โฟกัสเรื่องวางแผนค่าใช้จ่าย ก็จะเสียโอกาสในการโฟกัส เรื่องการสร้างรายได้
 
5.หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการลงทุนมากเกินไป ยอมรับผลตอบแทนน้อยกว่าเพื่อเงินต้นที่ปลอดภัย ไม่รู้จักการจัดพอร์ตลงทุนตามช่วงวัย
จนต้องไปรับความเสี่ยงของเงินเกษียณที่ไม่พอใช้แทน เพราะเรามีเวลาหาเงินและออมเงินน้อยกว่าเวลาเกษียณที่ไม่มีรายได้ ถ้าไม่ให้เงินช่วยทำงานด้วย แรงเราอย่างเดียว หาเงินไม่พอใช้แน่ๆ
 
6.ล้มเหลวในการปรับตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น ตัดสินใจซื้อบ้าน แต่งงาน มีลูก เปลี่ยนงานใหม่ หรือ ออกมาเริ่มทำธุรกิจ แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนกระทบเงินเกษียณทั้งนั้น เพราะต้องดึงมาใช้ทันที เรามีแผนการที่รอบคอบกับเรื่องเหล่านี้หรือไม่
 
7.ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากภาวะวิกฤตต่างๆ เช่น ภาวะ covid-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ การถูกเลิกจ้าง เพราะไม่ได้เตรียมตัวรับมือเอาไว้ ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีอาชีพที่ 2 ที่ 3 สำรองไว้ หรือ อาจจะเกิดการหย่าร้างกับคู่สมรส หรือคู่สมรสจากไปก่อน เกิดกระทบกับแผนการเงินวันเกษียณได้
 
8.ไม่ประเมินชีวิตในระยะยาว ยังมีความไม่แน่นอนอีกหลายอย่างที่ต้องคาดการณ์ไว้ เราอาจจะเป็นคนที่ถูกเลิกจ้างก่อนเกษียณอายุจริงๆ และมีเวลาสะสมรายได้ น้อยกว่าที่คิด
 
9.ใช้ชีวิตกับความสุขระยะสั้น ขาดการรอคอยเก็บเกี่ยวความสุขระยะยาว ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อตอนนี้ ปาร์ตี้บ่อยๆ บริโภคแต่ของราคาแพง บั้นปลายเราอาจจะต้องลำบากแทน
 
10.ไม่ได้ขอรับคำปรึกษาจากมืออาชีพ ที่จะช่วยวางแผนได้อย่างรอบคอบทุกมิติ และมีประสิทธิภาพถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
 
อ้างอิงบทความ
 

 

วางแผนประกันชีวิต


 • กลัวว่าเงินเกษียณจะไม่พอหรือเปล่า ?? ไม่มีใครอยากจะพบกับฝันร้ายในวัยเกษียณ เมื่อค้นพบว่าเงินที่เตรียมไว้น้อยเกินไป ไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย หรือหมดลงอย่างรวดเร็วจนน...

 • การวางแผนเกษียณ คือ การวางแผนการใช้ชีวิตและการเตรียมเงินเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เลือก จะเป็นตัวกำหนด 1.มูลค่ากองทุนเกษียณที่ต้องเตรียม 2.รูปแบบทรัพย์สินที่จะ...

 • รู้หรือไม่ว่า เรามีระยะเวลาทำงานหาเงินน้อยกว่าเวลาที่เราต้องใช้เงินมากถึง 2-3 เท่า เรามีช่วงเวลาหาเงินได้ประมาณ 35-45 ปีแต่เราจะต้องใช้เงินนั้นยาวไปถึง 80 ปีเลยทีเดียว ส่วนเ...

 • ยิ่งคุณรู้จักจัดการค่าใช้จ่ายให้เหลือออมได้มากเท่าไหร่ บวกกับรู้จักวิธีลงทุนให้เงินงอกเงยในความเสี่ยงที่เหมาะสม คุณก็เข้าใกล้การเกษียณเร็ว (FIRE movement) ได้มากขึ้นเท่านั้น อ...

 • 5 ประเภทของ Financial Independence คุณอยากมีชีวิตเกษียณแบบไหน ตามแนวคิดของการเกษียณเร็วแบบ FIRE Movement (Financial Independence Retire Early) ที่พูดถึงการเตรียมเงินก้อนใหญ่ เพ...

 • 4 วิธีการหาค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ Retirement Spending วิธีที่นิยมใช้ ในการคาดการณ์กองทุนเกษียณ คือ คำนวณหาค่าใช้จ่ายในปีแรกของการเกษียณ มาให้ได้ก่อน แล้วสมมติว่าทุกปีเราจะใช้เงินคง...

 • เครื่องมือทางการเงิน ที่นิยมใช้เป็นแผนเกษียณ มีได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีให้ประโยชน์และข้อควรระวังที่แตกต่างกัน จึงขอยกตัวอย่างวิธีเตรียมเงินวัยเกษียณที่เป็นที่นิยมดังนี้ 1. ออมผ่าน...

 • วิธีคำนวณกองทุนเกษียณแบบ Fix Amount Inflation Adjusted การคำนวณกองทุนเกษียณโดยเอาจำนวนเงินที่ต้องการใช้แต่ละปี คูณกับจำนวนปีที่เราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ เป็นวิธีที่ทำให้เราคำนวณเงินออ...

 • Sequence of Returns Risk (SOR)หนึ่งในความเสี่ยงที่ทำให้เงินเก็บวัยเกษียณหมดเร็วขึ้น Sequence of Returns Risk คือ ความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการถอนเงินออกจากกองทุนที่เราลงทุนในเครื่องมื...

 • ปัจจุบันคนวัยเกษียณยังพึ่งพารายได้จากลูกหลานเป็นหลัก รองลงมาคือ บางส่วนยังต้องทำงานหารายได้ต่อ มีเป็นส่วนน้อยที่จะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยเงินออมของตนเองที่ออมไว้ตั้งแต่วัยทำงาน แต่เ...

 • วางแผนเกษียณพร้อมลดหย่อนภาษี เลือกใช้ RMF หรือ ประกันบำนาญดี?? คำถามที่หลายคนกำลังคิดเปรียบเทียบกันอยู่ในเวลานี้ หากต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มแล้วอยากวางแผนเกษียณไปด้วย...

 • แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 6 กลุ่ม - OUTLIVING RESOURCES - 1. Longivity Risk คาดการ์ณอายุหลังเกษียณไว้น้อยเกินไป การมีชีวิตอยู่ยาวนาน จะรับทุกความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นได้อีกหลายเท่า ...

 • เตรียมเงินให้ลูกเรียนหนังสือ ก็อย่าลืมเตรียมเงินเกษียณให้กับตัวเราเองในวันที่ไม่มีรายได้ด้วย พ่อแม่ทุกคนรักลูก ปรารถนาให้ลูกได้รับในสิ่งดีที่สุด การให้การศึกษาที่ดีเป็นการให้สิน...

 • เราทุกคนรู้ว่าต้องเก็บเงินไว้ใช้ในยามแก่ชรา ให้มากเพียงพอกับอายุที่มีโอกาสจะอยู่ได้ยาวนานขึ้น จนถึงอายุ 90 ปี เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินที่คาดว่าใช้ให้เพียงพอแล้ว มันมากมายมหาศาล จนแทบอ...

 • ถ้าคุณคือคนอายุ 40-50 ปี คุณคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสังคมผู้สูงวัย ตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศ "แก่ก่อนรวย" ไปแล้ว ในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลความรู้ในการวางแผนทางการเงินได้มา...

 • ถอนเงินเกษียณด้วยวิธี Bucket Strategy ดีกว่าจริงหรือ
Visitors: 46,307